Tag Archives: konsultacje

Chyba obie mamy problem współuzależnienia

Witajcie! Alkoholizm jednego członka rodziny wpływa na pozostałych. To wiemy. Ale jak wpływa? Czy każda osoba przeżywa to tak samo? I jak długo wpływ życia z kimś uzależnionym pod jednym dachem trwa? Oczywiście zależy to od tego, kim są te osoby i jakie są. Zależy też od tego, co robiła osoba uzależniona, jak bardzo manipulowała, […]

Read More

Anonimowe pytania z prośbą o pilną odpowiedź…

jeżeli Twoja przyjaciółka odczuwa to jako problem, to sama będzie musiała zainteresować się poszukiwaniem rozwiązań. Jeżeli to Ty odczuwasz jako problem, właściwie niewiele Ci pozostaje do zrobienia. Możesz jedynie otwarcie (ale bez świadków!) powiedzieć przyjaciółce o swych obawach w kontekście Twojej troski o nią i czekać do momentu, gdy poprosi Ciebie o pomoc lub wsparcie (

Read More