Tag Archives: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy

Koniec przyzwolenia na kary cielesne

Koniec przyzwolenia na kary cielesne. W życie weszła ustawa o zakazie kar cielesnych.

Read More